Afro-Latino blijft pionier in duurzaamheid

Als winnaar van de allereerste OVAM Groenevent Award in 2010 zijn we altijd al dé aanjager en inspirator geweest voor talloze festivals in Vlaanderen, groot en klein. Dankzij ons gratis draaiboek, dat werd overgenomen door de Federatie van Vlaamse Festivals en door de federale overheid, hebben intussen vele festivals serieuze inspanningen kunnen doen. We wonnen in 2010 overtuigend en lieten festivals achter ons die ondertussen in Vlaanderen ook bekend staan als duurzame festivals. Helaas houdt het duurzaam denken bij sommige festivals vaak op bij enkele standaard maatregelen en sensibilisering. Dat vinden wij echt onvoldoende!

Nu al meer dan 10 jaar hebben we vastgehouden aan ons beleid (zie hieronder) en met succes! Maar we werken verder aan de verduurzaming. Als nieuwe maatregel nemen een drastisch besluit: jaarlijks geen nieuwe medewerkers T-shirts meer voor onze 500 medewerkers! Dit lijkt niet echt bijzonder, maar wist je dat de textielproductie verantwoordelijk is voor 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot (productie grondstoffen met ook veel pesticiden, transport, energieverslindend productieproces met verf, chemicaliën en vaak ook uitbuiting, veelvuldig wassen van kledij,…). Enkel voor het produceren van 1 T-shirt heb je al 2.700 liter water nodig en een hoop pesticiden, verf en chemicaliën. Door meerdere jaren de medewerkers T-shirts te hergebruiken, slechts 2 maal per jaar te wassen (na het festival en voor de volgende editie) verlagen we drastisch onze ecologische voetafdruk. Deze maatregel is veel duurzamer dan bijvoorbeeld het invoeren van herbruikbare bekers, wat nu een hot item is. De herbruikbare bekers moet men meer dan 10 jaar gebruiken om duurzamer te zijn dan een gerecycleerde zachte 1-use beker!

Onze bekende duurzame kernpunten van de afgelopen 10 jaar nog eens op een rijtje:

• We zijn een CO2-neutraal festival qua energievoorziening

• Artiesten die Afro-Latino rechtstreeks boekt, reizen met Green Seats.

• We compenseren ook de uitstoot van installaties,... die onmogelijk op groene stroom kunnen functioneren.

• We hebben over de jaren heen leverancierstransporten van drank, goederen,... drastisch kunnen verminderen door vrachten te combineren en leveranciers te verplichten hierin te saneren om concreet het aantal vrachtritten te verminderen.

• We vermijden afval en zamelen selectief in. Hier kan elke bezoeker mee aan participeren door zelf afval te vermijden en drankbekers, drankflesjes en cateringafval in te zamelen en selectief in de juiste afvalbak te droppen. Ons EcoTeam werkt samen met FostPlus, Limburg .net en onze recyclingpartners. Aan de Inruilstand op het festivalterrein kan je per 25 ingeleverde stuks drankbekers of 25 ingeleverde drankflesjes een drankbon ontvangen!

• We zijn een tropisch festival maar we hanteren wel het Buy Local, Serve (Inter)National protocol, dus we kopen onze producten lokaal aan en we doen steeds aan eerlijke handel. We trachten ook het vlees verbruik te verminderen door een gevarieerde catering aan te bieden, met meerdere vegetarische gerechten.

Hergebruik van medewerkers T-shirts hetgeen tot op heden geen enkel ander festival doet en waardoor we verder onze ecologische voetafdruk verminderen op een duurzame wijze.

 

Overview

Stay tuned!

twitterfacebookyoutube-playinstagramflickrsoundcloud