Festivalreglement

Toegangscontrole

Aan de ingang kan u afgetast en gefouilleerd worden. Bij weigering wordt de toegang verboden. Het securitypersoneel bepaalt welke attributen wel of niet binnen mogen. WE RADEN AF OM RUGZAKKEN EN DERGELIJKE MEE TE NEMEN OP HET FESTIVALTERREIN, wie toch een rukzak of dergelijke wenst mee te nemen op het festivalterrein dient zich verplicht te onderwerpen aan fouillage door de security. 

Om het voor iedereen gezellig en veilig te houden zijn er helaas enkele zaken verboden.

 • Het maken van vuur
 • professioneel foto- en videocamera's
 • opnameapparatuur
 • Paraplu's
 • Wapens (of items die als wapen gebruikt kunnen worden)
 • Scherpe en (mogelijk) gevaarlijke voorwerpen
 • Stroomgeneratoren, geluidsinstallaties en andere geluidsbronnen (zoals vuvuzela's,...)
 • Dieren
 • Drones en andere (telegeleide) vliegende objecten
 • Zelf meegebrachte drank en voedsel zijn niet toegelaten op het festivalterrein
 • Drugs zijn verboden in België, dus ook op het Afro-Latino festival (dit is het festivalterrein, de camping en de parking)
 • Het roken van cannabis in het bijzijn van minderjarigen is strafbaar.

Enkel door Afro-Latino vzw aangeduide standhouders (catering, wereldmarkt, campingcatering) mogen handel drijven op en rond het festivalterrein.

Voor elke bezoeker van het festival, inclusief de parking en de camping, gelden de volgende regels:

 1. Elk ticket bevat een unieke barcode, die éénmalig wordt toegekend. De toegang wordt geweigerd bij een nagemaakt, gekopieerd of hergebruikt ticket. Fraude wordt vervolgd door het gerecht.
 2. Tickets worden niet geheel of gedeeltelijk terugbetaald, vervangen of omgeruild, ook niet bij programmawijzigingen, programma-annulaties of overmachtsituaties van Afro-Latino vzw, de organisatoren, artiesten of festivalbezoekers.
 3. Afro-Latino vzw, de organisatoren en derden betrokken bij de organisatie van het evenement kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of schade die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het festivalterrein.
 4. Enkel Afro-Latino vzw, Paylogic en de voorverkoopkanalen vermeld op de pagina Tickets van  www.afro-latino.be zijn erkende verkoopkanalen en kunnen administratiekosten aanrekenen. Niet erkende verkopers of doorverkopers worden door Afro-Latino vzw aangeklaagd en gerechtelijk vervolgd. Koop geen tickets via niet erkende (door)verkoopkanalen of personen.
 5. Professionele camera’s en opnameapparatuur, glas, blik, flessen, paraplu’s, wapens, scherpe voorwerpen, dieren, zelf meegebrachte drank en voedsel zijn niet toegelaten op het festivalterrein. De securitymedewerkers bepalen wat niet toegelaten is en hebben het recht deze voorwerpen (tijdelijk) af te nemen. Betreding tot het festivalterrein impliceert instemming met mogelijke aftasting door de securitymedewerkers. Bij weigering tot aftasting kan de toegang u ontzegd worden zonder teruggave van het inkomgeld.  Als securitymedewerkers u van de festivalsite verwijderen, heeft u geen recht meer om de festivalsite opnieuw te betreden.
 6. Het maken van vuur en bij wet verboden producten zijn niet toegelaten op het festivalterrein, de parking en de camping. Stroomgeneratoren, geluidsinstallaties, andere geluidsbronnen (vuvuzela’s,…) en dieren zijn niet toegelaten op het festivalterrein, de parking en de camping. Lees ook het campingreglement vindt u op de pagina Camping.
 7. Heeft u minderjarigen bij, dan bent u ten alle tijden verantwoordelijk voor hen.
 8. Op dit publiekelijk evenement kan u zonder uitdrukkelijke toestemming gefilmd of gefotografeerd worden. Hier kan u geen rechten aan koppelen.
 9. Op het festivalterrein zijn een infostand en een Eerste Hulp bij Ongevallen stand aanwezig. Aan de bonnenkassa zijn er bankautomaten aanwezig.
 10. Uw ticket wordt aan de ingang omgeruild voor een festivalbandje. Fraude met een festivalbandje leidt tot de afname van het festivalbandje, onmiddellijke verwijdering van het festivalterrein en een aangifte bij de politie.
 11. Bij aankoop en/of het bezit van een ticket, en/of bij het betreden van het festival, de parking en/of de camping, heeft u kennis genomen van dit reglement en aanvaardt u het.