Privacy Policy - Proclaimer

Afro-Latino vzw gaat op een correcte wijze om met uw privacy. Hier kunt u lezen welke gegevens we verzamelen als u onze website bezoekt, tickets aankoopt of ontvangt, of een medewerker of zakenrelatie bent van Afro-Latino vzw. 
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Afro-Latino vzw

Breeërsteenweg 42/2

3640 Kinrooi (België)

info@afro-latino.be


Ondernemingsnummer: BE0473.977.731

Afro-Latino vzw geeft d.m.v. deze privacyverklaring duidelijke informatie over welke gegevens verzameld worden, voor welke doeleinden deze gebruikt worden en hoe we met die persoonsgegevens omgaan. Wij vinden het dan ook heel belangrijk om uw privacy te respecteren en uw persoonlijke gegevens op een wettelijke manier te verwerken en te beheren.

Deze privacyverklaring is hoofdzakelijk gericht op de bezoekers van de website(s), kopers van e-tickets, bezoekers van activiteiten, vrijwilligers, medewerkers en leden/zakenrelaties van Afro-Latino vzw.

Wanneer we het over persoonsgegevens hebben, dan bedoelen we hiermee hoofdzakelijk identificatie- en contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam, voornaam, e-mailadres, en in sommige gevallen uw adres, telefoonnummer,… Onder de rubriek A. Persoonsgegevens wordt dit verder beschreven. Als u enkel onze website bezoekt, zonder een aankoop van een ticket of registratie voor de nieuwsbrief, verwijzen wij u graag door naar de rubriek B. Website.

A. Persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt? Uw persoonsgegevens worden door Afro-Latino vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt voor doeleinden hieronder beschreven. We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van verenigingen en leveranciers die werkzaam zijn op onze activiteiten.

1. E-ticket(s): Als u online één of meerdere tickets koopt en/of ontvangt voor het desbetreffende evenement en/of de camping en/of drankbonnen dient u bepaalde persoonsgegevens na te laten. Deze gegevens dienen onder meer om de e-tickets te versturen, informatie over het evenement en voorwaarden mee te delen, veiligheidsinformatie te communiceren, nieuwsbrieven te versturen,… Deze gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze ticketprovider Paylogic. De privacy policy van Paylogic is conform Europese wetgeving en vindt u hier: https://www.paylogic.com/nl/privacy-policy. Deze persoonsgegevens worden door Afro-Latino vzw en Paylogic niet gedeeld met derden.

2. Nieuwsbrief: Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het versturen van nieuwsbrieven. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief moet u enkel uw e-mailadres opgeven en geen andere persoonsgegevens. U kan zich te allen tijde uitschrijven voor onze digitale nieuwsbrief of uw gegevens aanpassen. De uitschrijving treedt onmiddellijk in werking en zorgt ervoor dat uw gegevens automatisch verwijderd worden. Onze digitale nieuwsbrieven worden beheert op de beveiligde servers van Mailchimp. De privacy policy van Mailchimp is conform Europese wetgeving en vindt u hier: https://mailchimp.com/legal/. Deze persoonsgegevens worden door Afro-Latino vzw en Mailchimp niet gedeeld met derden.

3. Portretrechten: Op de evenementen georganiseerd door Afro-Latino vzw kan u zonder uitdrukkelijke toestemming gefilmd en gefotografeerd worden. Hier kan u geen portretrechten aan ontlenen zoals een vergoeding of een vervolging van de organisatie. Deze beelden worden enkel gebruikt voor informatieve en promotionele doeleinden zoals sfeerfoto’s op onze website en social media, persartikels, verslaggeving,… Beeldmateriaal wordt niet commercieel gebruikt. Een deelnemer aan een evenement kan de organisatie contacteren om een bezwarende foto te laten verwijderen (zie contactgegevens bovenaan).

4. Medewerker of vrijwilliger van Afro-Latino vzw: uw persoonsgegevens worden verwerkt om u te registreren als medewerker van het betreffende evenement, t.b.v. het desbetreffende evenement, veiligheid, verzekering, sociale zekerheid,… Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Uw persoonsgegevens als medewerker kunnen eventueel wel gescreend worden door de politie om de veiligheid te garanderen. Een screening door de politie geldt niet voor bezoekers van een evenement!

5. Zakenrelatie van Afro-Latino vzw: Wij verwerken de persoonsgegevens van contactpersonen van zakenrelaties in het kader van de diensten die verleend worden tussen beide partijen. De persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren en informatieverstrekking zoals contracten, facturen,... De gegevens worden niet gedeeld met derden.

Welke persoonsgegevens: voor het bovenvermelde kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken, waarbij de betrokkene akkoord gaat dat Afro-Latino vzw deze gegevens verwerft en deze in een beveiligde omgeving beheert:

- Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geboortedatum

- Privé contactgegevens: telefoonnummer (facultatief), e-mail adres

- Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: rijksregisternummer (enkel voor punt 4, indien noodzakelijk voor de RVA)

Bewaartermijn: Bewaartermijnen zijn wettelijk bepaald en kunnen per doel verschillen. Afro-Latino vzw bewaart persoonsgegevens echter niet langer dan noodzakelijk.

Wijziging privacyverklaring: Afro-Latino vzw kan indien verplicht of nodig de privacyverklaring aanpassen.

B. Website

Bezoek aan onze website(s)
Bij een bezoek aan onze website(s) worden geen persoonsgegevens opgevraagd. Op onze website(s) zijn er wel links naar andere websites die elk een eigen privacy policy hebben. Afro-Latino vzw is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Onze website(s) zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van onze website(s) kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
Cookies
Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc en door jou aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van deze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat je IP-adres, maar geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van deze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kan maken of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website.

Op onze website(s) vind je links naar Facebook-, Twitter-, Instagram-, Flickr- en Youtube-pagina’s. We maken hierbij geen gebruik van tracking via een zogenoemde pixel. Deze social mediakanalen hebben elk hun eigen privacy policy.

Traffic data worden gegenereerd wanneer je computer verbinding maakt met onze website en zijn alleen niet voldoende om je te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van je internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op onze website(s) te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.
Proclaimer
Wij kunnen nooit 100% garanderen dat de informatie op onze website(s) foutloos, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website(s) geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij u zou liggen, gelieve dit dan te melden via info@afro-latino.be.

Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet correct, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen via info@afro-latino.be. Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen steeds op prijs.
Intellectuele eigendom
De volledige inhoud van onze website(s) wordt beschermd door het auteursrecht, merkrecht, portretrecht, softwarerecht en databaserecht. Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Afro-Latino vzw, mag geen (deel van een) tekst of beeldmateriaal (logo, foto,...) gekopieerd of gebruikt worden voor commerciële of publieke doeleinden. Indien Afro-Latino vzw inbreuken hiertegen vaststelt, kunnen er juridische acties volgen.